Πρώτη του Περιστερίου
Διεύθυνση: Ιάσονος 3, Περιστέρι 12131
Τηλέφωνο: 210 5774282 - Fax: 210 5774281
Email: info@protimedia.gr